Sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Chiều ngày 24/11, Quốc hội đã tiến hành phiên bế mạc. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *