Đã có 57/63 tỉnh, thành phố thống nhất sử dụng số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2010-2020 do Tổng cục Thống kê trực tiếp biên soạn và công bố. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Đề án 715 của TTCP về Đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP diễn ra  tại Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *