Theo Bộ LĐ TB&XH, giai đoạn 2016 – 2020, thị trường lao động có sự chuyển biến tích cực; lực lượng lao động cả nước năm 2020 tuy giảm so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 song vẫn có xu hướng tăng trong cả giai đoạn. Ước 5 năm cả nước giải quyết việc làm gần 8 triệu người, đạt mục tiêu đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *