Năm 2018 khép lại với nhiều gam màu tươi sáng, nhiều thành tựu toàn diện rất đáng tự hào, đã góp phần tạo nên thế và lực mới, hun đúc nên ý chí, bản lĩnh Việt Nam trong thời đại mới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *