Sáng 13/4 tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 5, nhằm điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2017 và dự kiến xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *