Tuy không còn tên trên bản đồ hành chính tỉnh Vĩnh Long nhưng cái tên Thầy Phó luôn là niềm tự hào của địa phương không chỉ bởi chiến thắng vẻ vang làm nên lịch sử vào ngày 9/1/1975 mà còn là niềm phấn khởi, tự hào về diện mạo của Hựu Thành hôm nay sau 40 năm đổi mới, đi lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *