Trong thảo luận tại tổ sáng nay, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 9 tập trung đóng góp nhiều ý kiến trên nhiềulĩnh vực khác nhau. Trong đó, làm thế nào để tái cơ cấu ngành nông nghiệp mang tính bền vững được nhiều đại biểu quan tâm đóng góp nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *