Phát biểu chỉ đạo Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long:“Cần có giải pháp đột phá quyết liệt để giải quyết vấn đề sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả thấp; chuyển đổi theo hướng sản xuất quy mô lớn, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, trong đó đặc biệt chú trọng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là khô hạn, xâm nhập mặn”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *