Trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Bình Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, các đại biểu đã tập trung trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, với mục tiêu đưa kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã ngày càng phát triển, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *