Một vấn đề được các đại biểu quan tâm chính là tình hình sản xuất nông nghiệp trong năm 2016 gặp rất nhiều khó khăn, giá trị sản xuất sụt giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều hộ nông dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *