Nhìn lại kết quả các chương trình hành động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ qua, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi khi cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” ngày một khẳng định được ý nghĩa trong đời sống xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Đây thật sự đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, huy động được nhiều nguồn lực tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *