Đại hội ĐB Hội LHPN  tỉnh Vĩnh Long lần thứ X thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào văn kiện của BCH Hội LHPN tỉnh khóa IX trình ĐH. Trong đó đề xuất nhiều giải pháp cụ thể thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *