Trong thảo luận, vấn đề có nhiều ý kiến nhất là tác động của tình hình hạn, xâm nhập mặn ngày càng gay gắt, nhiều đại biểu đề xuất ngành nông nghiệp quy hoạch phân vùng sản xuất, chuyển hướng công năng các công trình thủy lợi để trữ nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *