Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, vấn đề vi phạm pháp luật và phòng chống tội phạm được rất nhiều đại biểu quan tâm. Trong đó nổi lên là việc khai thác cát trái phép có chiều hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *