Tết quân dân năm nay ở huyện Vũng Liêm diễn ra trong hai ngày 22 và 23/01, với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và người dân xã Trung Ngãi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *