UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo chỉ đạo của  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *