Nhằm chăm lo cho thiếu nhi có sân chơi trong dịp hè, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long vận động các đơn vị trực thuộc sửa chữa và xây mới 6 sân chơi thiếu ở các địa phương trong tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *