Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ điều tra thu thập thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *