Thời gian qua, xã Thành Trung, huyện Bình Tân đã có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng xã nông thôn mới. Qua đó không chỉ làm cho diện mạo nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp mà còn cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *