Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm là 1 trong những tiêu chí khó thực hiện. Bởi lẽ ngoài sự tích cực vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thì nhất thiết phải có sự tham gia góp sức của cộng đồng.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *