Là địa phương còn nhiều khó khăn, nhất là hệ thống giao thông chưa phát triển, thế nhưng khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ đã có sự nỗ lực lớn trong việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là vận động nhân dân cùng cộng đồng trách nhiệm, chung tay góp sức xây dựng NTM.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *