Chỉ tính đến tháng 9, tỉnh Vĩnh Long đã sử dụng vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT được giao trong năm 2019 hơn 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT, các ngành liên quan đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người có thẻ BHYT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *