Với phương châm 4 tại chỗ, được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp, hiện các điểm sạt lở đã được gia cố, đảm bảo phục vụ sản xuất của người dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *