Với quyết tâm và bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, huyện Vũng Liêm đã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị giai đoạn 2015-2020 đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Kết quả này có được từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *