Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Vũng Liêm nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020, đưa thị trấn Vũng Liêm đạt chuẩn đô thị loại 4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *