Mấy ngày qua, độ mặn của nước sông ở huyện Vũng Liêm đột ngột tăng cao theo con nước triều cường đầu tháng 5 âm lịch. Theo dự báo của ngành chuyên môn độ mặn tiếp tục có khả năng lên cao từ nay đến hết tuần này. Do có sự chủ động từ trước nên đợt mặn xâm nhập bất ngờ lần này không gây ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *