Do nằm cặp tuyến sông Hậu và sông Đông Thành, có hệ thống kênh rạch chằng chịt nên vùng chuyên canh đặc sản bưởi năm roi xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh có hơn 180 ha bị ảnh hưởng bởi đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch vừa qua, trong đó có hơn 2,6 ha vườn bị thiệt hại 100%. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *