Cùng với đập Sáu Cộng thì đập Bá Triều là 2 con đập trọng yếu nhất ở xã QuớiThiện, huyện Vũng Liêm.Thế nhưng vào cuối tuần qua, đập Bá Triều đã bị vỡ đến nay địa phương vẫn chưa khắc phục được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *