Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế thế giới, nông sản Việt Nam, trong đó có Vĩnh Long, xác định xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo cơ chế thị trường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *