Theo Đề án xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Vĩnh Long vừa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tỉnh sẽ tập trung xây dựng, phát triển 4 sản phẩm du lịch đặc thù, gồm: du lịch homestay, du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề và du lịch văn hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *