Trước dự báo phức tạp của hạn và mặn xâm nhập sâu vào nội đồng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng 2 kịch bản ứng phó hạn và mặn với cấp độ ảnh hưởng tăng dần cùng với các giải pháp ứng phó.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *