Hiện nay, Thành phố Vĩnh Long phối hợp các ngành hữu quan của tỉnh đã lập đề án quy hoạch chi tiết chợ. Theo đó, chợ Thành phố Vĩnh Long sẽ được mở rộng tại khu đất Trung tâm văn hóa tỉnh, với quy mô trên 650 quầy sạp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *