Thời gian gần đây, tỉnh Vĩnh Long có chủ trương khuyến khích phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, hiện nay các mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và được xem là tiềm năng, thế mạnh để ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *