Nhờ tập trung nguồn lực đầu tư nên kết thúc năm học qua, Vĩnh Long có thêm 12 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trong tỉnh lên 160 trường, đạt tỷ lệ trên 36% trong tổng số trường mầm non, phổ thông công lập toàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *