Trước tình hình thời tiết ngày càng phức tạp, khô hạn xâm nhập mặn xảy ra trên diện rộng, việc điều chỉnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xen canh hoặc luân canh được khuyến khích. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *