Để tri ân đối với các gia đình và đối tượng đã có nhiều công lao, đóng góp trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành rất nhiều chính sách ưu đãi. Mới đây, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23 chỉ đạo mở cuộc tổng rà soát trong 2 năm 2014-2015 nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác những đối tượng đã, đang và chưa được hưởng những chính sách hiện hành, đồng thời phát hiện những trường hợp sai phạm để chấn chỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *