Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long vừa triển khai thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, giai đoạn 2009-2013 tại các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh.

Mục đích thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” là nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo gương Bác"

Mục đích thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” là nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo gương Bác”; tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập và hoạt động tập thể để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Cuộc vận động cũng nhằm tạo điều kiện, tạo động lực cho sinh viên tự giác rèn luyện, trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp, đồng thời, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội đang tồn tại trong một bộ phận sinh viên; xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách cụ thể, sát thực với tình hình mới.

Cuộc vận động được triển khai trong toàn thể hội viên, sinh viên và trở thành một danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên phấn đấu đạt được. Sinh viên được bình chọn là “Sinh viên 5 tốt” phải có đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt và hội nhập tốt. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được chia thành 3 cấp, gồm cấp trường, cấp tỉnh và cấp toàn quốc.

Cuối quý II/2010, Hội Sinh viên các trường sẽ tiến hành bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Đầu quý III/2010, Hội Sinh viên tỉnh sẽ bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh lần thứ nhất và quý I /2011, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp toàn quốc lần thứ nhất.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *