Cuộc điều tra DN năm nay thu thập thông tin của các DN, HTX, liên minh HTX phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển KTXH, phát triển DN.  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *