Để chủ động nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và đảm bảo an sinh cho người dân trong mùa lũ, từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng các công trình thủy lợi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *