Nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do khô hạn và xâm nhập mặn gây ra, tỉnh Vĩnh Long sẽ sử dụng nguồn kinh phí hơn 259 tỷ đồng để thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó với hạn, mặn trong năm 2017. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *