Theo số liệu thống kê của ngành chuyên môn, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong tháng 1 ước thực hiện được hơn 255 tỷ đồng, đạt 7,06% dự toán năm và tăng 7,11% so với cùng kỳ năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *