Theo số liệu thống kê của ngành chuyên môn, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Vĩnh Long từ đầu năm đến  nay đạt  3.925 tỷ đồng, vượt hơn 8% dự toán năm và tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *