Với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền – vận động người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, từ đầu năm đến nay Vĩnh Long đã tiết kiệm được 3% tổng lượng điện thương phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *