Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng nhiều mô hình sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên từ đầu năm đến nay tỉnh Vĩnh Long đã tiết kiệm gần 12 triệu Kwh điện, tương đương với  trên 3% tổng lượng điện thương phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *