Thời gian qua, bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật, tỉnh Vĩnh Long còn đặc biệt quan tâm tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng. Bằng những giải pháp thiết thực, nhiều người khuyết tật trong tỉnh đã vơi dần nỗi đau bất hạnh, xóa đi mặc cảm và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *