Nhằm góp phần mang hương xuân đến với mọi nhà, các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã tích cực chăm lo cũng như vận động các tầng lớp nhân dân cùng quan tâm, hướng về người nghèo. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *