Theo dự thảo văn kiện trình tại ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long hướng đến mục tiêu tăng trưởng bình quân 13,7% / năm,  phấn đấu đến năm 2020 ,  tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh đạt 28% .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *