Hiện nay đang vào cao điểm của mùa khô hạn; theo dự báo của ngành chức năng, năm nay mực nước trên các sông sẽ thấp hơn nhiều so với cùng kỳ. Cùng với đó là thời tiết diễn biến bất thường sẽ càng làm cho tình hình khô hạn thêm phức tạp ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *