Năm 2016, nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục ổn định và phát triển, cộng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động nên thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đạt khá cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *