Theo số liệu của ngành chuyên môn, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong 8 tháng là  4.139 tỷ đồng, đạt  67,45% dự toán năm và tăng 15,74% so với cùng kỳ năm trước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *